Aktuálně

Soutěže SDH v roce 2020

vzhledem k současné situaci s virem Covid-19 jsme včera na jednání výboru SDH Záblatí přijali závěr, že letos nebudeme pořádat ani soutěž dětí - MH (původní termín 20.6.), ani soutěž dospělých "Memoriál L.Blahovce" (původní termín 18.7.2020).

Naší třetí tradiční akcí je "Noční soutěž", která by se měla konat 22.8.2020. O konání této akce rozhodneme s dostatečným předstihem (do konce července 2020) dle aktuální virové situace. Po přijetí definitivního rozhodnutí budeme ihned informovat.

Boj s koronavirem

Virus Covid-19 ochromil bez nadsázky celý svět. Nevyhnul se ani naší republice. A protože situace je vážná, měl by pomoci každý, kdo může. A tak pomáháme i my. Desítka kluků a holek z našeho sboru zahájila výrobu stále nedostatkových roušek. Přinesli si do zbrojnice šicí stroje, zásoby potřebného materiálu a začali vyrábět ochranné roušky. Později se připojilo i několik členů ze sousedního SDH Starý Bohumín. Domácí přebytky už dávno nestačily, a tak jsme uvolnili z naší sborové pokladny potřebné finanční prostředky na nákup dalšího materiálu pro výrobu. Od pondělí 16.března do konce dubna, kdy jsme tuto činnost ukončili jsme ušili 2300 kusů tohoto velmi potřebného zboží. A kam hotové roušky putovaly? Nejprve samozřejmě pro občany a seniory z naší obce, kteří si je mohli vyzvednout přímo ve zbrojnici nebo v sousední prodejně potravin „Smíšenka“. Městské nemocnici v Bohumíně jsme předali 400 ks, do Fakultní nemocnice v Ostravě Porubě 700 ks, dalších 100 ks pro řidiče autobusů DP města Ostravy a 100 ks do Centra pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek v Ostravě. Po 50 ks pak obdržel Dům pokojného stáří Sv. Františka ve Starém Bohumíně, Beskydské rehabilitační centrum Čeladná a firma Sportisimo pro své prodavače. Menší množství pak obdržely prodavačky z prodejen Hruška, ZZS Bohumín, bohumínská poliklinika a další potřební, např. i Pohřební služba v Bohumíně. Průběžně jsme doplňovali „rouškovník“, který vznikl společnou aktivitou SDH a FK Slovan na hřišti v Záblatí. Doufáme, že jsme aspoň trochu pomohli našim občanům v této vážné situaci.

Výroční valná hromada sboru

Dne 18.1.2020 se uskutečnila výroční valná hromada Sboru. Na úvod jsme uctili minutou ticha památku zemřelých členů sboru a dalších hasičů, sponzorů a přátel. Poté starosta přivítal hosty jednání – starostu Okresního sdružení hasičů ČMS v Karviné p. Štefana, místostarostu Městského úřadu Bohumín Ing. Macuru, vedoucí organizačního odboru MÚ Bohumín Mgr. Šmídovou, delegaci kolegů hasičů z družebního OSP Zabloče v Polsku vedenou starostou p. Dziedzielem a zástupce FK Slovan Záblatí p. Vítu. Poté jsme zhodnotili rok 2019. Valná hromada schválila jednotlivé zprávy o činnosti celého sboru, jednotky, sportovních družstev a kolektivu „Mladých hasičů“. Taktéž schválila zprávu o činnosti na úseku prevence, zprávu o hospodaření a revizní zprávu. V dalším jednání jsme pokračovali schválením plánu činnosti na rok 2020 včetně rozpočtu sboru.

Jelikož byla letošní valná hromada volební, byl během ní zvolen staronový výbor sboru (až na 2 výjimky ). Celkem 32 přítomnými členy s hlasovacím právem (z 57 pozvaných) byl starostou opět zvolen p. Jan Plasgura. Dále byli zvoleni delegáti na valnou hromadou okrsku Bohumín a shromáždění delegátů OSH Karviná.

Po volbě výboru proběhla diskuse a oficiální část valné hromady byla ukončena přijetím „Usnesení“ z tohoto jednání.

Složení výboru Sboru dobrovolných hasičů Bohumín-Záblatí

Funkce Titul, jméno, příjmení Telefon
Starosta Jan Plasgura nejml. 604261908
Velitel Stanislav Tyrala 731130689
Místostarosta Markéta Blahovcová 605753107
Strojník Jan Šmelko
Referent prevence a výchovné činnosti Ing.Barbora Vžentková
Jednatel Anna Vžentková
Hospodář Jiří Misioř 602722814
Referent MTZ Daniel Bogdanowicz
Referent mládeže Kateřina Laubrová
Předseda KRR Petr Piperek
Člen KRR Jindřich Sikora
Člen KRR Elen Papadimitriu